EAN codes Beslist.nl

Verkoop je producten op Beslist.nl? Dan heb je EAN codes nodig! Hiervoor ben je bij EANcodeDirect.nl op de juiste plek. Wij bieden officiële EAN codes aan tegen scherpe prijzen en zonder onnodige extra kosten. De bestelde codes ontvang je vliegensvlug en zijn direct te gebruiken op Beslist.nl.

Niet verplicht, wel aan te raden

EAN codes zijn niet verplicht op Beslist.nl, maar zeker wel aan te raden. Dit heeft voornamelijk te maken met het verbeteren van de vindbaarheid van jouw producten. Hoe meer informatie over het product bekend is, hoe beter deze gevonden zal worden door potentiële klanten. Het invoeren van een unieke EAN code voor elk van je aangeboden producten zorgt voor een betere categorisatie van het product. Dat zorgt op zijn beurt weer voor betere vindbaarheid.