EAN codes Beslist.nl

Verkoop je producten op Beslist.nl? Dan heb je EAN codes nodig! Hiervoor ben je bij EANcodeDirect.nl op de juiste plek. Wij bieden officiële EAN codes aan tegen scherpe prijzen en zonder onnodige extra kosten. De bestelde codes ontvang je vliegensvlug en zijn direct te gebruiken op Beslist.nl.

Niet verplicht, wel aan te raden

EAN codes zijn niet verplicht op Beslist.nl, maar zeker wel aan te raden. Dit heeft voornamelijk te maken met het verbeteren van de vindbaarheid van jouw producten. Hoe meer informatie over het product bekend is, hoe beter deze gevonden zal worden door potentiële klanten. Het invoeren van een unieke EAN code voor elk van je aangeboden producten zorgt voor een betere categorisatie van het product. Dat zorgt op zijn beurt weer voor betere vindbaarheid.

Belangrijk: koppelen EAN codes

Na de aanschaf van de EAN codes moet je deze koppelen aan je producten. Dit doe je binnen het systeem van Beslist.nl. Naast het invoeren van alle relevante informatie over het product, zoals de omschrijving, de prijsinformatie, info over de bezorging, voer je ook de EAN code in. Zodra je dit gedaan hebt is de EAN code gekoppeld aan het product.

EAN nummers bestellen voor Beslist.nl

Hoe bestel je nu EAN codes? Dit is erg eenvoudig. Het enige wat jij hoeft te doen is bepalen hoeveel codes je nodig hebt en op “bestellen” drukken. Hierop ontvang je de bestelde codes binnen 3 minuten via email. De codes zijn vervolgens meteen te gebruiken. Voer ze in zoals hierboven beschreven en je bent klaar!

Waarom op EANcodeDirect.nl?

Voor EAN codes geschikt voor een veelvoud aan online verkoopplatformen en fysieke winkels ben je bij EANcodeDirect.nl aan het juiste adres.

  • Geleverd binnen 3 minuten
  • 100% Tevredenheidsgarantie
  • Scherpe prijzen
  • Eenmalige kosten, geen abonnement- of transactiekosten
  • Officiële EAN-reseller

Bied je producten aan op Beslist.nl? Dan zijn EAN codes aangeraden. Ze zorgen namelijk voor meer verkopen. Hier koop je EAN nummers veilig en snel.